Werkzaamheden

Op deze website worden alle werkzaamheden voor het project Uithoflijn weergegeven, inclusief de reeds voltooide activiteiten.

16 oktober 2018

Geluid: veel hinder verwacht
Stof: hinder verwacht tijdens opbreken asfaltlaag
Stank: hinder verwacht tijdens asfalteren en mogelijk tijdens laswerkzaamheden naast het spoor
Trillingen: Weinig hinder verwacht
Licht: Laswerkzaamheden naast spoorstaven
Verkeer: Veel bouwverkeer via Oosterspoorbaan en Bleekstraat

15 november 2017

In januari 2019 zijn de laatste (nachtelijke) testritten op de gehele Uithoflijn, waarbij de zogenaamde integraaltesten worden gehouden. Hierbij worden alle systemen tegelijkertijd getest.

4 mei 2017

Geluid: Weinig hinder verwacht
Trillingen: Weinig hinder verwacht
Licht: Weining hinder verwacht
Verkeer: Veel bouwverkeer 
Looproute lift/roltrap: Weinig hinder verwacht

22 juli 2016

26/27 juli 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Enige geluidhinder, tussen 22.00 en 2.00 uur.
Trillingen: Geen hinder.
Verkeer: Rijstrookafzetting. Busverkeer rijdt er omheen.

20 juni 2016

augustus 2016 - december 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Weinig hinder
Trillingen: Weinig hinder
Verkeer: Weinig hinder

20 juni 2016

Begin augustus 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Veel geluidhinder, tijdens wegfrezen en -breken asfalt.
Trillingen: Merkbaar, tijdens aanleg.
Verkeer: Bussen rijden over tijdelijke busbaan. Fietsers worden omgeleid uit Uithofcentrum.

8 juni 2016

Juli 2016 - Voorjaar 2017

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar.
Trillingen: Geen hinder.
Verkeer: Bouwverkeer rijdt af en aan via de Sorbonnelaan.

11 mei 2016

26 mei 2016 - oktober 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Weinig hinder
Trillingen: Weinig hinder
Verkeer: Tijdelijke afzettingen rijstrook tijdens betonstort

2 mei 2016

Mei 2016 - December 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Weinig hinder. Geen werkzaamheden met veel lawaai
Trillingen: Weinig hinder.
Verkeer: Enkele vrachtwagens rijden naar en van het werkterrein.

2 mei 2016

2 juli 2016 - 14 augustus 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar, tijdens aanleg. Werkzaamheden 24/7.
Trillingen: Merkbaar, tijdens aanleg. Werkzaamheden 24/7.
Verkeer: P+R niet bereikbaar voor bussen. Er rijdt een pendelbus tussen P+R, UMC en WKZ. Lijn 28 keert bij WKZ.

2 mei 2016

6 Juni 2016 - 10 juni 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Verkeer: Het fietspad wordt tijdelijk op de oude busbaan gelegd. 

11 maart 2016

Mei 2016 - December 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar, werkzaamheden op het werkterrein voor Sanquin (WKZ).
Trillingen: Geen hinder.
Verkeer: Bouwverkeer rijdt via de parkeerplaats van het WKZ af.

9 maart 2016

April 2016 - December 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar bij P+R, werkzaamheden op het werkterrein.
Trillingen: Merkbaar, bij P+R.
Verkeer: Bouwverkeer rijdt af en aan via de Uppsalalaan.

9 maart 2016

April - Oktober 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar, werkzaamheden op het werkterrein.
Trillingen: Merkbaar, van voorbijrijdend vrachtverkeer.
Verkeer: Geen hinder. Het bouwverkeer maakt gebruik van het bouwterrein.

 

16 februari 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Werkterrein voor de Uithoflijn. 

16 februari 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Werkterrein voor de Uithoflijn. 

29 januari 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Werkterrein voor de Uithoflijn. 

 

25 januari 2016

Vanaf de nacht van 27 januari zijn de eerste spoorstaven voor de Uithoflijn per spoor aangekomen. De spoorstaven kwamen 's nachts aan en zijn in de daaropvolgende dagen gelost. De spoorstaven zjin over het eigen terrein vervoerd en langs het tracé gelegd. Waar de transporten de openbare weg kruisen, wordt het verkeer kortstondig gestremd.