Zoeken

Type: Bedrijf
Datum: 07-06-2017
Type: Project
Datum: 08-06-2016
Op verschillende plekken langs het tracé van de Uithoflijn worden onderstations geplaatst. Een onderstation zorgt voor de...
Type: Project
Datum: 09-03-2016
Tussen de Rijndijk en het fietspad Maarschalkerweerdpad legt BAM een calamiteitenroute aan. Deze wordt in de toekomst gebruikt door nood- en...
Type: Project
Datum: 20-06-2016
Vanaf medio juli start de spoorbouw aan de Weg tot de Wetenschap. Hiervoor worden de volgende werkzaamheden verricht: Aanvoer van machines...
Type: Project
Datum: 02-05-2016
Het fietspad onder het viaduct wordt een klein stukje verlegd om ruimte te maken voor de toekomstige trambaan. Deze werkzaamheden duren ongeveer een...
Type: Project
Datum: 09-03-2016
Tussen de P+R De Uithof en de A28 legt BAM een opstelterrein aan. Het opstelterrein komt te liggen aan het uiteinde van de Uithoflijn en zal in de...
Type: Project
Datum: 11-05-2016
Vanaf 26 mei starten de werkzaamheden aan de Laan van Maarschalkerweerd. Op het tracé ten westen van de Laan van Maarschalkerweerd wordt...
Type: Project
Datum: 02-05-2016
Update 15 augustus 2016: De onderdoorgang onder de Universiteitsweg is maandag 15 augustus 2016 succesvol weer in gebruik genomen en er rijden weer...
Type: Project
Datum: 25-01-2016
Type: Project
Datum: 11-03-2016
Op verschillende plekken langs het tracé van de Uithoflijn worden onderstations geplaatst. Een onderstations zorgt voor de...
Type: Project
Datum: 20-06-2016
In De Uithof wordt de Uithoflijn aangelegd op de huidige busbaan. Om de tramsporen aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk dat de bussen...
Type: Project
Datum: 02-05-2016
Update 17 augustus 2016: Tijdens het boren van de funderingspalen is de uitvoering gestuit op een onverwachte lokale grondsituatie en ...
Type: Project
Datum: 22-07-2016
Om de tijdelijke busbaan in gebruik te kunnen nemen moet tegen de kruising van de Heidelberglaan met de Universiteitsweg een klein stuk middenberm...
Type: Bedrijf
Datum: 20-06-2012
Type: Bedrijf
Datum: 20-06-2012
Type: Bedrijf
Datum: 20-06-2012
Type: Bedrijf
Datum: 20-06-2012
Type: Bedrijf
Datum: 20-06-2012
Type: Bedrijf
Datum: 20-06-2012
Type: Bedrijf
Datum: 01-07-2015

Pagina's