Werkzaamheden Viaduct Vaartsche Rijn

Geluid: veel hinder verwacht
Stof: hinder verwacht tijdens opbreken asfaltlaag
Stank: hinder verwacht tijdens asfalteren en mogelijk tijdens laswerkzaamheden naast het spoor
Trillingen: Weinig hinder verwacht
Licht: Laswerkzaamheden naast spoorstaven
Verkeer: Veel bouwverkeer via Oosterspoorbaan en Bleekstraat

Vanaf 17 oktober tot eind maart 2019.