Bouw groene en glazen wand

Geluid: Weinig hinder verwacht
Trillingen: Weinig hinder verwacht
Licht: Weining hinder verwacht
Verkeer: Veel bouwverkeer 
Looproute lift/roltrap: Weinig hinder verwacht

Tot naar verwachting medio januari wordt gebouwd aan de groene wand. Dit is het deel van de afcheiding van het tram- en busstation dat loopt van het NS-gebouw tot de Moreelsebrug. De wand wordt uitgevoerd als een met klimop begroeid hekwerk. Op busstation Utrecht Centraal Centrumzijde vinden buiten de spits nog wat kleine aanpassingen en afbouwwerkzaamheden plaats.