AFGEROND - Verwijderen middenberm voor aanleg tijdelijke busbaan

26/27 juli 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Enige geluidhinder, tussen 22.00 en 2.00 uur.
Trillingen: Geen hinder.
Verkeer: Rijstrookafzetting. Busverkeer rijdt er omheen.

Om de tijdelijke busbaan in gebruik te kunnen nemen moet tegen de kruising van de Heidelberglaan met de Universiteitsweg een klein stuk middenberm verwijderd en geasfalteerd worden. Hiervoor wordt een rijstrook afgezet. Dit gebeurt als het meeste (bus)verkeer van de weg is. Hierom worden deze werkzaamheden tussen 22.00 en 2.00 uur uitgevoerd.

Het verwijderen van de middenberm kan lawaai maken. Er wordt getracht de werkzaamheden met geluidhinder meteen uit te voeren voordat de meeste omwonenden slapen. Toch kan er hinder worden ervaren. 

Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk om 2.00 uur afgerond.