AFGEROND - Overkluizing Minstroom

Mei 2016 - December 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Weinig hinder. Geen werkzaamheden met veel lawaai
Trillingen: Weinig hinder.
Verkeer: Enkele vrachtwagens rijden naar en van het werkterrein.

Update 17 augustus 2016: Tijdens het boren van de funderingspalen is de uitvoering gestuit op een onverwachte lokale grondsituatie en onverwachte objecten in de ondergrond. Om hier mee om te gaan moest een aangepaste uitvoeringswijze worden gedefinieerd. Hierdoor hebben de werkzaamheden op deze locatie enige tijd stil gelegen. Vanaf donderdag 18 augustus zal het plaatsen van de heipalen worden hervat.

- - - -

Naast de kanoverhuur De Rijnstroom ligt een onderdoorgang onder de Weg tot de Wetenschap waar de Minstroom (aftakking van de Kromme Rijn) doorheen stroomt. Om deze verbinding in stand te houden terwijl de tram er overheen rijdt, wordt een zogenaamde overkluizing aangelegd. Dit is een betonnen constructie over de onderdoorgang, die de onderdoorgang beschermt tegen trillingen en belasting van de voorbijrijdende trams.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Verwijderen huidig asfalt en afgraven van ondergrond;
  • Boren van funderingspalen;
  • Aanbrengen van dwarsliggers op de palen en het storten van een betonnen dek;
  • Grond aanbrengen.

Omdat de funderingspalen geboord worden in plaats van geheid, is de verwachting dat er, naast regulier werklawaai, niet veel hinder ontstaat door de aanleg van de overkluizing.