AFGEROND - Opbreken oude busbaan De Uithof

Begin augustus 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Veel geluidhinder, tijdens wegfrezen en -breken asfalt.
Trillingen: Merkbaar, tijdens aanleg.
Verkeer: Bussen rijden over tijdelijke busbaan. Fietsers worden omgeleid uit Uithofcentrum.

In De Uithof wordt de Uithoflijn aangelegd op de huidige busbaan. Om de tramsporen aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk dat de bussen over een andere route gaan rijden. Daarom wordt een tijdelijke busbaan aangelegd. De huidige busbaan wordt opgebroken en daar wordt de trambaan op aangelegd.

Hiervoor wordt de bestaande constructie eerst opgebroken. Waar asfalt in de constructie zit zal hier ook een freesmachine voor worden gebruikt. Daarna wordt het huidige funderingsmateriaal onder de busbaan verwijderd, dit gebeurt met vrachtwagens en graafmachines. Daarna wordt een nieuwe fundering aangebracht met zand en ander funderingsmateriaal. Het verwijderen en aanbrengen van de fundering zal tijdelijk veel vrachtverkeer met zich meebrengen. Tenslotte wordt de ondergrond ingetrild om voldoende stevigheid te bieden om een trambaan op te bouwen. Dit veroorzaakt lichte trillingen.

Na deze werkzaamheden zal begonnen worden met het aanleggen van de trambaan.

 

Alle werkzaamheden vinden plaats binnen het werkterrein, achter bouwhekken. Waar op een kruising met fietsers, voetgangers, auto's of bussen gewerkt dient te worden, gebeurt dit in twee fases. Eerst wordt er aan één zijde gewerkt, daarna wordt de betreffende verkeersstroom een stukje verlegd, waarna er aan de andere zijde gewerkt kan worden. Alle noord-zuid verbindingen, bij de Sorbonnelaan, Padualaan, het Coïmbrapad/Genevelaan en de Universiteitsweg, blijven open. tevens blijven alle bestemmingen altijd bereikbaar.