AFGEROND - Onderstation Universiteitsweg

Mei 2016 - December 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar, werkzaamheden op het werkterrein voor Sanquin (WKZ).
Trillingen: Geen hinder.
Verkeer: Bouwverkeer rijdt via de parkeerplaats van het WKZ af.

Op verschillende plekken langs het tracé van de Uithoflijn worden onderstations geplaatst. Een onderstations zorgt voor de stroomvoorziening van de Uithoflijn. Het onderstation Universiteitsweg staat in de oksel van de weg tussen de Universiteitsweg en de Heidelberglaan, dichtbij de ingang van Sanquin.

Het onderstation wordt in grote onderdelen aangevoerd en ter plekke in elkaar gezet. Naar verwachting zullen er circa 30 vrachten aangevoerd worden. De grootste onderdelen worden met een speciaal transport (dieplader) aangevoerd en ter plekke met een kraan op het gebouw gezet. Wanneer het gebouw afgerond is vindt er binnen in het onderstation nog afwerking plaats, waaronder het plaatsen van de vloeren en bekleding.

Locatie en bouwroute
Op de luchtfoto staat de locatie van het onderstation en de route van het bouwverkeer globaal ingetekend.