AFGEROND - Onderstation Sorbonnelaan

Juli 2016 - Voorjaar 2017

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar.
Trillingen: Geen hinder.
Verkeer: Bouwverkeer rijdt af en aan via de Sorbonnelaan.

Op verschillende plekken langs het tracé van de Uithoflijn worden onderstations geplaatst. Een onderstation zorgt voor de stroomvoorziening van de Uithoflijn. Het onderstation Sorbonnelaan staat naast de kruising tussen de Weg tot de Wetenschap en de Sorbonnelaan. 

Het onderstation wordt in grote onderdelen aangevoerd en ter plekke in elkaar gezet. Naar verwachting zullen er circa 30 vrachten aangevoerd worden. De grootste onderdelen worden met een speciaal transport (dieplader) aangevoerd en ter plekke met een kraan op het gebouw gezet. Wanneer het gebouw afgerond is vindt er binnen in het onderstation nog afwerking plaats, waaronder het plaatsen van de vloeren en bekleding.

Bouwverkeer

Het bouwverkeer rijdt aan via de Sorbonnelaan. Het (fiets)verkeer op de Weg tot de Wetenschap ondervindt hiervan geen hinder.