AFGEROND - Lossen spoorstaven

Vanaf de nacht van 27 januari zijn de eerste spoorstaven voor de Uithoflijn per spoor aangekomen. De spoorstaven kwamen 's nachts aan en zijn in de daaropvolgende dagen gelost. De spoorstaven zjin over het eigen terrein vervoerd en langs het tracé gelegd. Waar de transporten de openbare weg kruisen, wordt het verkeer kortstondig gestremd.