AFGEROND - Aanleg Spoor Weg tot de Wetenschap

augustus 2016 - december 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Weinig hinder
Trillingen: Weinig hinder
Verkeer: Weinig hinder

Vanaf medio juli start de spoorbouw aan de Weg tot de Wetenschap. Hiervoor worden de volgende werkzaamheden verricht:

  • Aanvoer van machines en materiaal.
  • Afgraven grond. Er wordt een cunet afgegraven waar later de fundering in wordt aangebracht.
  • Aanbrengen fundering.
  • Aanleggen spoor. Op dit tracé worden daarvoor dwarsliggers en spoorstaven aangebracht. Deze worden handmatig afgesteld, waarna er beton wordt gestort om het geheel vast te zetten.

Voor het fietsverkeer is er bij deze werkzaamheden geen overlast, maar auto- en busverkeer kan periodiek hinder ondervinden. In deze periode rijdt bouwverkeer in en uit vanaf de rijbaan. De overige werkzaamheden vinden op eigen terrein plaats, daar waar straks de trambaan komt.