AFGEROND - Aanleg spoor Laan van Maarschalkerweerd

26 mei 2016 - oktober 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Weinig hinder
Trillingen: Weinig hinder
Verkeer: Tijdelijke afzettingen rijstrook tijdens betonstort

Vanaf 26 mei starten de werkzaamheden aan de Laan van Maarschalkerweerd. Op het tracé ten westen van de Laan van Maarschalkerweerd wordt dan het spoor aangelegd. Hiervoor worden de volgende werkzaamheden verricht:

  • Aanvoer van machines en materiaal.
  • Afgraven grond. Er wordt een cunet afgegraven waar later de fundering in wordt aangebracht.
  • Aanbrengen fundering.
  • Aanleggen spoor. Op dit tracé worden daarvoor dwarsliggers en spoorstaven aangebracht. Deze worden handmatig afgesteld, waarna er beton wordt gestort om het geheel vast te zetten.

Voor het fietsverkeer is er bij deze werkzaamheden geen overlast, maar auto’s kunnen vanaf 27 juni tot medio juli hinder ondervinden. In deze periode wordt namelijk om de dag een rijstrook afgezet om vanaf de rijbaan beton te kunnen storten. Dit gebeurt buiten de spits en aan beide zijden van de afzetting zullen verkeerregelaars staan die het verkeer eromheen leiden. De overige werkzaamheden vinden op eigen terrein plaats, daar waar straks de trambaan komt.