AFGEROND - Aanleg opstelterrein eindhalte P+R

April 2016 - December 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar bij P+R, werkzaamheden op het werkterrein.
Trillingen: Merkbaar, bij P+R.
Verkeer: Bouwverkeer rijdt af en aan via de Uppsalalaan.

Tussen de P+R De Uithof en de A28 legt BAM een opstelterrein aan. Het opstelterrein komt te liggen aan het uiteinde van de Uithoflijn en zal in de toekomst ruimte bieden voor trams om zich op te stellen buiten de lijndiensten om.

Voor de aanleg van het opstelterrein voert BAM de volgende werkzaamheden uit:

April - 2016 - Plaatsen damwanden

Op twee locaties langs het opstelterrein ontbreekt ruimte voor een talud (hellend vlak in de grond) vanaf het opstelterrein naar onderliggende watergang. Daarom wordt er op die locaties een damwand geplaatst. Het plaatsen van de damwanden wordt gedaan met een trilblok. Bij de P+R zullen deze trillingen voelbaar zijn, naar verwachting ondervinden gebruikers in de andere instellingen en kantoren, waaronder het Hubrecht en UMC (WKZ), geen hinder.

Mei 2016 - Aanleg onderbouw

Voordat er spoor aangelegd kan worden, dient de fundering eerst op orde te zijn. Deze wordt vanaf mei aangelegd. Hiervoor wordt vooral veel grond aan- en afgevoerd. De aan- en afvoer hiervan verloopt via de Uppsalalaan.

September 2016 - Bouw dienstgebouw en halte

Vanaf september wordt er gewerkt aan de bouw van het dienstgebouw en de halte P+R. Het dienstgebouw wordt in de toekomst gebruikt door trambestuurders. De halte wordt de toekomstige eindhalte van de Uithoflijn.