AFGEROND - Aanleg fietspad Sorbonneviaduct

6 Juni 2016 - 10 juni 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Verkeer: Het fietspad wordt tijdelijk op de oude busbaan gelegd. 

Het fietspad onder het viaduct wordt een klein stukje verlegd om ruimte te maken voor de toekomstige trambaan. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week. Gedurende deze week wordt het huidige fietspad verlegd en worden fietsers omgeleid over de oude busbaan. Momenteel zijn daar twee rijstroken beschikbaar waar alleen de bus gebruik van maakt. Tijdens de werkzaamheden zal er een rijstrook beschikbaar zijn voor de bus en een voor fietsers.