AFGEROND - Aanleg Calamiteitenweg

April - Oktober 2016

Klik op de titel voor meer informatie.

Geluid: Merkbaar, werkzaamheden op het werkterrein.
Trillingen: Merkbaar, van voorbijrijdend vrachtverkeer.
Verkeer: Geen hinder. Het bouwverkeer maakt gebruik van het bouwterrein.

 

Tussen de Rijndijk en het fietspad Maarschalkerweerdpad legt BAM een calamiteitenroute aan. Deze wordt in de toekomst gebruikt door nood- en hulpdiensten in geval van calamiteiten langs de trambaan.
 
Voor de aanleg van de calamiteitenweg zijn verschillende werkzaamheden nodig. Al deze werkzaamheden gebeuren op het tracé van de Uithoflijn. De werkzaamheden zullen merkbaar zijn voor omwonenden maar naar verwachting geen grote hinder opleveren.
 
Mei 2016 - Verlengen duikers:
Een tweetal duikers, die onder de huidige spoorbaan doorlopen, worden verlengd.
 
April 2016 - Aanleg Calamiteitenweg
Er wordt een calamiteitenweg aangelegd tussen de Rijndijk en het fietspad Maarschalkerweerdpad. Hiervoor wordt eerst over een deel van het tracé een grondkerende wand aangebracht, daarna bouwt BAM de fundering van de weg. Hierin worden onder andere de kabels en leidingen voor de toekomstige tram al aangebracht. Tijdens het verdichten van de fundering zal een trilplaat of -rol worden ingezet wat merkbare trillingen voor omwonenden kan veroorzaken. Tenslotte zal op de fundering de weg aangelegd worden. Tijdens de werkzaamheden zal vooral veel bouwverkeer voorbij rijden om grond aan- en af te voeren.
 
April 2016 - Aanleg brandputten
Langs het tracé worden een aantal brandputten aangelegd. Deze putten voorzien de brandweer in de toekomst bij calamiteiten van water. Hiervoor wordt een kleine boorstelling aangevoerd en gebruikt.